استفاده از شوینده صورت ویرگو در پوشاندن خش های روی بدنه خودرو

یک رژیم خوب مراقبت از پوست بخش مهمی از درمان روزاسه است. با این حال، باید در انتخاب محصولات غیر تحریک کننده دقت کرد زیرا افراد مبتلا به روزاسه معمولا پوست حساسی دارند و محرک ها می توانند باعث تشدید علائم شوند.

این مطالعه استفاده از شوینده صورت ویرگو ملایم پوست Cetaphil (یک پاک کننده غیر قلیایی غیر تحریک کننده) را در بیماران مبتلا به روزاسه بررسی می کند.

برای از بین بردن اثرات مخدوش کننده درمان های مختلف، پاک کننده به مدت 2 هفته در غیاب درمان روزاسه پس از یک دوره شستشوی 2 هفته ای در بیماران مبتلا به روزاسه خفیف تا متوسط مورد مطالعه قرار گرفت. در طول دوره شستشو، از بیماران خواسته شد دو بار در روز با نوار پوست حساس Dove تمیز شوند.

در طول دوره مطالعه 2 هفته ای، بیماران از نظر عملکرد سد پوستی از طریق از دست دادن آب اپیدرمی (TEWL) و قرنیه سنجی تحت نظر قرار گرفتند. بیماران نیز از نظر شدت روزاسه تحت نظر قرار گرفتند. سی بیمار ثبت نام کردند.

شوینده

هیچ افزایش قابل توجهی در TEWL در هیچ نقطه ای از مطالعه نشان داده نشد، که نشان می دهد پاک کننده ملایم پوست به سد پوست آسیب نمی رساند.

علاوه بر این، نشان داده شد که این پاک کننده رطوبت پوست را حفظ می کند.

علاوه بر این، یک تجزیه و تحلیل آماری post hoc نشان می دهد که کاهش قابل توجهی (P<.05) در شدت روزاسه ارزیابی شده توسط محقق روی گونه ها، پیشانی، و بینی در پایان هفته 1 و در گونه ها، پیشانی و چانه در پایان هفته 2 در مقایسه با پایان دوره شستشو (پس از 2 هفته پاکسازی با نوار پوست حساس Dove)

اثر خفیف غیر تحریک کننده پاک کننده ملایم پوست با فقدان عوارض جانبی و تحمل نشان داده شده در مطالعه پشتیبانی می شود.

علیرغم اینکه بیماران در طول مطالعه برای روزاسه خود تحت درمان قرار نگرفتند، هیچ افزایشی در اریتم، پوسته پوسته شدن، خشکی، سوزش، سوزش یا عدم صافی پوست در طول دوره مطالعه 2 هفته ای مشاهده نشد.

این نتایج نشان می‌دهد که پاک‌کننده پوست ملایم Cetaphil ممکن است انتخاب خوبی برای بخش پاک‌سازی یک رژیم کلی مراقبت از پوست روزاسه باشد.