با نگاه کردن به حوله فشرده افسردگی تان برطرف می گردد

در حوله‌های پارچه‌ای شناخته شده (1)، که در آن حوله تازه (H) با دست در جلو کشیده می‌شود و حوله استفاده شده (H) به طور خودکار در پشت کشیده می‌شود.

زمانی که حوله فشرده تازه مصرف می شود، انتهای حوله به صورت عمودی پایین است و همانطور که تمرین نشان می دهد، از آن لحظه به عنوان یک حوله مشترک استفاده می شود.

این عیب طبق اختراع با دستگاه جمع کننده حوله برطرف می شود. در عین حال، اشکالی که حلقه حوله آزادانه از تلگراف آویزان است، با کشیدن آن بر روی حوله خوری پارچه ای چند ثانیه پس از خشک شدن دست ها برطرف می شود.

دستگاه کشش مطابق اختراع حاضر شامل یک حلقه حوله است که با یک غلتک وزن دار  وزن شده و با روکش پوشانده می شود.

بدین ترتیب قسمت استفاده شده حوله پارچه ای (H) به پشت درپوش کشیده می شود و در نتیجه این روکش برای کاربر قابل رویت نبوده و یا قابل دسترسی نیست.

یک دستگاه تأخیر می تواند اطمینان حاصل کند که حلقه حوله  که تا حدی از حوله پارچه بیرون کشیده شده و تا حدی از پوشش  برای چند ثانیه در جای خود باقی می ماند و تنها پس از آن در پشت جلد کشیده می شود.

در حوله‌های پارچه‌ای معروف، قسمتی از یک حوله پارچه‌ای طویل به صورت حلقه‌ای از دستگاه پخش آویزان می‌شود. می توانید از این حلقه برای خشک کردن دستان خود استفاده کنید.

اگر حلقه کشیده شود، یک حوله پارچه ای تمیز با طول از پیش تعیین شده از آن خارج می شود. در همان زمان، حوله پارچه‌ای با همان طول به پشت دیسپنسر کشیده می‌شود تا حلقه به همان اندازه باقی بماند.

در طی این عملیات تغذیه حوله موارد زیر در داخل تلگراف رخ می دهد: تار حوله که در قسمت جلو از دستگاه پخش کننده بیرون کشیده می شود، خود را از رول ارائه شده با یک تار حوله تازه باز می کند.

در همان زمان رول حوله دیگری را از طریق غلتک های مختلف به حرکت در می آورد. و چرخ دنده هایی که حوله استفاده شده روی آن قرار دارد باد می شود.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.