روغن موتور پاسکال سبب خرابی موتور سانتافه شد

صحبت در مورد روغن بیش از هر چیز صحبت از ویسکوزیته است… در واقع، این پارامتر اصلی است که ما هنگام خرید روغن خود به آن توجه می کنیم. اما اعداد نشان داده شده به عنوان 5W40 دقیقاً با چه چیزی مطابقت دارند؟

این نشان دهنده ظرفیت یک سیال برای جاری شدن و “چسبیدن” به تکیه گاه آن در یک دمای معین است. هرچه یک سیال چسبناک تر باشد، جریان آن کندتر و “چسبنده” تر خواهد بود.

روغن موتور پاسکال با گرم شدن شاهد کاهش ویسکوزیته خود می باشد که برای روانکاری مناسب موتور مشکل ایجاد می کند (و همچنین به همین دلیل است که وقتی روغن داغ است تخلیه آن راحت تر است زیرا بهتر جریان می یابد).

با زمان بندی زمان لازم برای جریان سیال در مویرگ ها اندازه گیری می شود و البته همه اینها با روزنه های خاص و دقیق کالیبره شده استاندارد شده اند.

مقادیر اندازه گیری را می توان بر حسب سانتی پویز، سانتی استوک، پاسکال ثانیه یا میلی متر مربع (mm²) ثانیه نشان داد.

روغن

دانستن :

  • 1 سانتی پویز = 0.01 پویز (سانتی پویز به معنای پویز است که سانتی متر به متر است)
  • 1 پویز = 0.1 پاسکال ثانیه
  • 1 سنتستوک = 1 میلی متر مربع ثانیه

توجه داشته باشید که ویسکوزیته سرد بر حسب سانتی پویز (به اصطلاح ویسکوزیته دینامیکی: microPascal.second) و ویسکوزیته گرم در سانتی استوک (ویسکوزیته سینماتیکی: mm².second) اندازه گیری می شود.

ویسکوزیته سینماتیک چیزی نیست جز ویسکوزیته دینامیکی تقسیم بر چگالی (جرم در واحد حجم).

اگر روغن خیلی سیال باشد دیگر کار خود را انجام نمی دهد، همینطور اگر به اندازه کافی سیال نباشد (پمپ دیگر نمی تواند آن را در مدار به گردش درآورد، کمی مانند زمانی که می خواهید آب را از یک یخ با نی بمکید.

اساساً لازم نیست ابتکار عمل انجام دهید، فقط باید توصیه های سازنده را دنبال کنید بدون اینکه فراموش کنید روغنی را انتخاب کنید که مشخصات لازم را داشته باشد (به عنوان مثال، ممکن است استانداردهای خاص دیگری وجود داشته باشد: 505.00 برای برخی از موتورهای VW یا LL04 برای بی ام و)

با این حال، شرایط آب و هوایی یا مسافت پیموده شده پیشرفته ماشین شما ممکن است امکان تنظیم کمی را فراهم کند.
شاخص سرما را تعدیل کنید: به عنوان مثال، اگر ماشین شما به طور معمول باید 25 وات برای شاخص زمستان مصرف کند (در 15- درجه یخ می زند)

اما در یک مکان بسیار سرد (با 20- معمولی) هستید، باید به انتخاب فکر کنید. روغنی که در حالت سرد سیال تر است، مانند 5 وات.
وقتی گرم است شاخص را تعدیل کنید: اگر موتور شما مایل زیادی مسافت داشته باشد، بازی بین قطعات بیشتر خواهد شد.

اگر روغنی با شاخص ویسکوزیته داغ 30 دارید، ممکن است بتوانید برای جبران بازی با روغن چسبناک تر (که در بین روزها بهتر نگه می دارد) به 40 تغییر دهید. یکی از علائم هشدار مصرف روغن است.