سری جدید ماشین آلات باد کنAPF-300

سری جدید ماشین آلات APF-300 2یکی از دستاوردهای جدید این شرکت به حساب می آیند که مطابق با تکنولوژی روز دنیاطـراحی تـولید و ثبت گـردیده است،

این گروه مـاشین آلات دارای استاندارد های استاندارد موادغذائی HACCP & CE اروپا می باشندو از لحاظ سرعت تولید مطابق با استاندارد روز اروپا توان تولید 1500 بطری در ساعت از هر کویته را دارا می باشند.