صادرات بهترین دستگاه بادکن پت ایرانی

دستگاه بادکن پت ایرانی که از بهترین دستگاه های ساخته شده در کشور می باشد توانسته است عمل صادرات را به کشورهای همسایه را نیز داشته باشد.
دستگاه بادکن پت که از جمله دستگاه ها برای بسته بندی و تولید بطری می باشد و نقش مهمی در کارخانه های موادغذایی و شیمیایی داشته است و کشور خودمان توانسته است این دستگاه را توسط مهندسین ایرانی با بهترین کیفیت ساخته شده است و همین امر باعث شده است که صادرات را به کشورهای همسایه از جمله عراق و افغنستان را داشته باشد که نشان از استاندارد بودن این دستگاه همراه با متدهای روز دنیا می باشد.

منبع: دستگاه های صنعتی ایران