فروش اینترنتی و خدمات دستگاه بادکن

آیا هنگام خرید دستگاه بادکن به خدمات اصلی آن که پشتیبانی می باشد اهمیت می دهید؟ فروش و خدمات پس از آن برای هر دستگاهی جز لاینفک می باشد.
هر دستگاهی را که صنعت گران ما تولید می کنند٬ بارها مورد تست و آزمایش قرار می گیرد و در نهایت سعی بر آن است که هنگام ساخت به تجهیزات بکار رفته اهمیت داد.
این شرکت دستگاه بادکنی را که می سازد و تحویل می دهد بمدت یک سال گارانتی نموده و بمدت ده سال خدمات پس از فروش ارائه می نماید.
منبع:افزاربنیان
منبع: دستگاه های صنعتی ایران