قیمت ارزان دستگاه بادکن کمبی نیمه اتوماتیک

دستگاه بادکن نیمه اتوماتیک کمبی با آخرید متد روز دنیا ساخته شده است و قیمت آن به مدل دستگاه و قابلیت هایی که دارد وابسته است. این دستگاه یکی از باکیفیت ترین دستگاه های روز دنیا می باشد.
دستگاه بادکن کمبی یکی از باکیفیت ترین دستگاه های موجود در بازار ایران می باشد. این دستگاه که به دو صورت اتوماتیک و نیمه اتوماتیک موجود است با بهترین استانداردهای جهانی ساخته شده است.
جهت تولید بطری از حجم دو دهم لیتر تا شش لیتر از یک مدل دستگاه بادکن نیمه اتوماتیک استفاده می کنند و برای تولید بطری تا حجم شش لیتر و بطری های بزرگتر از مدل دستگاه دیگر استفاده می شود. بنابراین قیمت دستگاه بادکن بستگی به مدل آن دارد و همچنین قابلیت هایی که هر دستگاه دارد. دستگاه هایی که از قابلیت بیشتری برخوردارند دارای قیمت بیشتر و آن هایی که دارای قابلیت کمتری هستند، از قیمت کمتری برخوردارند.

منبع: دستگاه های صنعتی ایران