مطالعات دانشمندان در مورد مصارف انواع چای در بین عموم افراد جامعه!

عادت به نوشیدن چای میوه ای در کشورهای آسیایی بسیار رایج است هدف از این مطالعه بررسی شیوع نوشیدن چای و بررسی عوامل مرتبط با نوشیدن چای در بین دانشجویان جوان جدید دانشگاه با استفاده از پرسشنامه خودگزارشی معتبر بود.

این مطالعه با 5936 دانشجوی جدید در دانشگاهی در تایوان انجام شد این شامل یک پرسشنامه ساختاریافته خود ایفا است.

این موارد شامل به تاریخچه شخصی و پزشکی، و عادات سبک زندگی، با استفاده از شاخص کیفیت خواب پیتسبورگ (PSQI) و پرسشنامه سلامت چینی 12 سوالی (CHQ-12) بود.

اندازه گیری های آنتروپومتریک و تست های آزمایشگاهی نیز انجام شد.

چای

در مجموع 2065 نفر (36.1%) در گروه چای خوری قرار داشتند تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک چندگانه نشان داد.

عوامل زیر پیش بینی کننده قابل توجهی برای نوشیدن چای سیاه هستند: دانشجویان تحصیلات تکمیلی (0.001 < p)، نوشیدن قهوه (p <0.001)، نوشیدن الکل (p <0.001)، عوارض روانی جزئی (p = 0.009).

افراد کم خواب تر (p = 0.037)، شاخص توده بدنی بالاتر (p = 0.004)، و مصرف نوشیدنی های شیرین شده با شکر (p <0.001).

داده های ما نشان داد که عادت نوشیدن چای ماسالا ساشه ای با شاخص توده بدنی بالاتر همبستگی دارد، که برخلاف یافته های یک مطالعه قبلی بود.

در عمل بالینی، شاید بتوانیم زمانی که مصرف چای ایرانی لاهیجان را پیشنهاد می کنیم، عوامل مرتبط با نوشیدن چای را در نظر بگیریم.

 • منابع:
  1. Tea-drinking habit among new university students: Associated factors
 • تبلیغات: 
  1. پشت پرده اقدام جدید ستاره تیم فوتبال
  2. گوجه فرنگی منبع اصلی در رژیم غذایی
  3. میلاد مسیح و ساختن ظروف یکبارمصرف
  4. آبنبات در آمریکا و بیماری قلبی و نتایج سلامت آگاهی محیطی