نرخ واردات قطعات دستگاه بادکن چینی

نوع چینی دستگاه بادکن وارد کشور می شود و قیمت ناچیز آن خریداران را محو خود می نماید. اما غافل از اینکه قطعات از بی کیفیت ترین ساختار برخوردار هستند.
شروع یک تلاش برای کسانی که دارای بودجه ضعیفی هستند و یا تجربه کافی برای تولید و یا خرید دستگاه مورد نظر ندارند٬ این تصور را در اذهان بوجود می آورد که سرمایه کافی هم برای انتخاب ندارد. اما تولید کننده ماهر و قدیمی به دنبال دستگاه بادکن با کیفیت بوده تا هزینه مجددی را تجربه نکند و سود خود را با تولید مداوم بالا برد.
منبع:افراز بنیان
منبع: دستگاه های صنعتی ایران